TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
TÌM KIẾM CHI TIẾT
Từ khóa Số văn bản
Loại hình Cơ quan ban hành
Ngày ban hành từ Đến ngày
VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT
File size: 719.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 26/02/2014
SƠ ĐỒ TÓM TẮT THỦ TỤC QUYẾT TOÁN VÀ NƠI NỘP HSQT THUẾ TNCN NĂM 2013 CỦA CÁ NHÂN ... 
File size: 335.8KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 26/02/2014
CỤC THUẾ TP.HCM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2013 ... 
File size: 1.5MB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2014
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013 ... 
File size: 147KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 15/08/2013
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ... 
File size: 1.1MB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/07/2013
Huong dan trien khai thuc hien qui dinh co hieu luc tu 01/7/2013 tai Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue TNCN ... 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES