TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 631.7KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 07/02/2013
Số văn bản : 843 /CT-TTHT
...trường hợp người lao động mới đến làm việc tại Công ty mà trước đây đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại đơn vị cũ thì khi nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ở đơn vị mới, cá nhân nộp cho đơn vị làm việc mới bản chụp (photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của đơn vị làm việc trước đó. Trường hợp không có bản chụp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của đơn vị làm việc trước đó hoặc có thay đổi người phụ thuộc thì phải thực hiện đăng ký lại giảm trừ gia cảnh theo quy định.
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES