TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 56.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 07/09/2012
Hướng dẫn lập bảng đăng ký điều chỉnh trường hợp khai sai người phụ thuộc ... 
File size: 53KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/07/2012
1/ Về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc.
2/Hoàn thuế nhưng không cung cấp được chứng từ khấu trừ. ... 
File size: 27.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2012
kiểm tra đối chiếu giảm trừ gia cảnh trong hồ sơ khai quyết toán, hoàn thuế của cá nhân ... 
File size: 57KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/01/2012
Đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là ông ngoại, bà ngoại không sống cùng đối tượng nộp thuế ... 
File size: 57KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 09/01/2012
Về đối tượng được tính là người phụ thuộc: ...bao gồm cả con đang học bậc cao học ... 
 Page: << Pre >> [1] [23 [4] [5] [6<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES