TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 503.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 07/10/2009
Xác định Thuế TNCN trường hợp người lao động được thưởng một số lượng cổ phiếu nhất định; Thưởng quyền mua cổ phiếu... ... 
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 22/05/2009
V/v Thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên. ... 
File size: 624.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/02/2010
V/v chính sách miễn thuế TNCN đối với thu nhập làm thêm giờ của nhà giáo. ... 
File size: 621.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 07/09/2010
V/v: Chính sách Thuế TNCN đối với cá nhân trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. ... 
File size: 556KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/09/2011
V/v: Đối tượng không được xuất cảnh. ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [78 [9] [10] [11] [12<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES