TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 39KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 20/12/2012
Thất lạc hồ sơ giảm trừ gia cảnh ... 
File size: 29.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/10/2012
Có thu nhập trên 500.000 đ/tháng không được xem là người phụ thuộc ... 
File size: 52KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 12/10/2012
1/Hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc trường hợp không cùng hộ khẩu
2/Phụ cấp giữ xe phải chịu thuế ... 
File size: 58KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 12/10/2012
1/giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bà nội (không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng người nộp thuế)
2/Lợi ích khác bẳng tiền của người lao động phải chịu thuế ... 
File size: 50KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 01/10/2012
Giảm trừ gia cảnh không giới hạn người phụ thuộc ... 
 Page: << Pre >> [12 [3] [4] [5] [6<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES