TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 621.2KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 17/09/2009
V/v hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học. ... 
File size: 591.3KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 23/06/2009
V/v cấp mã số thuế TNCN ... 
File size: 634.2KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/12/2009
V/v cấp MST của DNTN và mã số thuế TNCN của chủ DNTN ... 
File size: 628.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/04/2010
Hướng dẫn bù trừ số thuế nộp thừa,nộp thiếu,khấu trừ số thuế cá nhân nộp thiếu; hoàn thuế cho cá nhân nộp thừa.
... 
File size: 624KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 20/09/2010
Phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn; thuế suất thuế chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán. ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [1011 [12<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES